Konferencja

Co nowego w farmakoterapii? I nie tylko
Nowości i przełomy w farmakoterapii w roku 2021

ONLINE
17-18 grudnia 2021 r.

Program konferencji

Nowości i przełomy w farmakoterapii w roku 2021

ONLINE, 17-18 grudnia 2021 r.

 

PIĄTEK, 17.12.2021 r.

16:30-18:30

Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorych kardiologicznych?

Jak walczyć z epidemiami sercowo-naczyniowymi XXI wieku?

Prowadzący: Z. Kalarus, B. Średniawa, P. Ptaszyński

 1. Kryteria wyboru leków przeciwdepresyjnych u chorych kardiologicznych. R. Pudlo 30’
 2. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego. Co nowego na horyzoncie? K. Narkiewicz 30’
 3. Niewydolność serca. Nowe wytyczne ESC - co nowego i najważniejszego w farmakoterapii? G. Gajos 30’
  (wykład pod patronatem firmy AstraZeneca)
 4. Antykoagulacja u chorych z AF i wadami zastawkowymi, u chorych onkologicznych. Czego nie mówią standardy A. Undas 30’


18:30-18:45 Przerwa techniczna

 

18:45-20:15  

Migotanie przedsionków, stare problemy, nowe wyzwania.
Sesja sponsorowana firmy Pfizer

Prowadzący: A. Lasek-Bal, B. Średniawa, J. Kowalczyk  

 1. Nieme klinicznie migotanie przedsionków a udar mózgu. Współpraca neurolog – kardiolog. A. Lasek-Bal 30’
 2. Mój chory z migotaniem przedsionków doznał zawału serca. Jak go leczyć p/zakrzepowo i antyagregacyjnie? M. Trusz–Gluza 30’
 3. Przewodnik EHRA 2021 po NOAC – nowości dla lekarza praktyka. B. Średniawa 30’

 

SOBOTA, 18.12.2021 r.


9:15-9:45

Albuminuria powinna być oceniana zdecydowanie częściej u chorych w poradni kardiologicznej – debata

A. Prejbisz, P. Dobrowolski

(wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini)


9:45-10:45

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2021?

Ciąg dalszy.

Nowe technologie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach serca

(sesja sponsorowana firmy Servier)

Prowadzący: A. Prejbisz, B. Średniawa, P. Dobrowolski

 1. Pomiary domowe ciśnienia tętniczego vs. całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. A. Prejbisz 30’
 2. Nowe możliwości samodzielnych pomiarów ciśnienia tętniczego – od poprawy skuteczności terapii do wykrywania migotania przedsionków. P. Dobrowolski 30’

 

10:45-11:15

Antykoagulacja po wykryciu AF w skriningu – u kogo i jak zastosować?

B. Średniawa 30’

(wykład sponsorowany firmy Bayer)

 

11:15-11:45

Właściwa dawka dla właściwego pacjenta - NOACs w migotaniu przedsionków

M. Trusz-Gluza 30’

(wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim)

 

11:45-12:00 Przerwa techniczna

 

12:00-12:30

Neuromodulacja w niewydolności krążenia

A. Sokal 30’

 

12:30-13:30

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2021?

Jeszcze ciąg dalszy

Prowadzący: Z. Kalarus, M. Grabowski, G. Opolski

 1. Co nam daje odwrócenie remodelingu mięśnia sercowego? Sakubitryl/walsartan  w optymalizacji farmakoterapii wg nowych wytycznych ESC. M. Grabowski 30’
  (wykład sponsorowany firmy Novartis)

 2. Czy to przełom również w kardiologii? Opinia Konsultanta Krajowego. J. Kaźmierczak 30’

 

13:30-13:55

Empagliflozyna w terapii niewydolności serca.

Z. Kalarus 25’

(wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim)

13:55-14:10 Przerwa techniczna

14:10-15:25

Co nowego w diagnostyce i leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych w roku 2021?

Jeszcze ciąg dalszy.

Prowadzący: G. Opolski, B. Średniawa

 1. Czy chory z niewydolnością serca i cukrzycą. Czy tylko flozyny? Dla kogo analogi GLP 1. G. Gajos 25’
  (wykład sponsorowany firmy Novo Nordisk)
 2. Rola rewaskularyzacji w leczeniu ciężkiej dysfunkcji skurczowej lewej komory serca. J. Kowalczyk 25’
 3. Chory po przebytym zawale serca ma miażdżycę tętnic obwodowych. Jak zoptymalizować leczenie i poprawić rokowanie? T. Podolecki 25’


15:25-15:40 Przerwa techniczna


15:40-16:40

Jak możemy poprawić wyniki terapii hypolipemizującej?  

Prowadzący: K. Mitręga, W. Streb, Z. Kalarus

 1. Statyny, ezetymib to wciąż terapia podstawowa. Z. Kalarus 10’
 2. Inhibitory PCSK9 – czy to już rutynowa terapia? U kogo możemy ją stosować? K. Mitręga 25’
  (wykład sponsorowany firmy Sanofi)
 3. Czy możemy jeszcze skuteczniej redukować ryzyko-sercowo-naczyniowe za pomocą Inclisiranu? W. Streb 25’
  (wykład sponsorowany firmy Novartis)


16:40-16:50 Przerwa techniczna


16:50-18:30

Zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka w praktyce klinicznej

Prowadzący: T. Podolecki, W. Streb, K. Kaczmarek

 1. Kiedy zakwalifikować pacjenta z migotaniem przedsionków do zamknięcia uszka lewego przedsionka. G. Smolka 20’
 2. Chory do okluzja uszka LA ma skrzeplinę. Czy to realny problem kliniczny i jeszcze bezwzględne p/wskazanie do zabiegu?
 • Publikowane dane polskie i światowe w tym zakresie. K. Kaczmarek 20’ 
 • Co nowego, najnowszego w tym zakresie. T. Podolecki 20’
 1. Jakie techniki obrazowe można wykorzystać do zobrazowania uszka lewego przedsionka i prowadzenia zabiegów LAAC. W. Streb 20’
 2. Zapobieganie i leczenie powikłań związanych z zabiegami LAAC. M. Demkow 20’

Certyfikat Infarma

Grantodawca Programu Edukacyjnego

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Program edukacyjny

Co nowego
w elektroterapii?
I nie tylko