Konferencja

Co nowego w farmakoterapii? I nie tylko
Nowości i przełomy w farmakoterapii w roku 2022

ONLINE
16-17 grudnia 2022 r.

Program konferencji

PIĄTEK, 16.12.2022 r.

17:00–17:30 Sesja inauguracyjna

Prowadzący: Zbigniew Kalarus, Paweł Ptaszyński

 1. Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego. Co nowego na horyzoncie? Krzysztof Narkiewicz

17:30-17:40 Przerwa techniczna

17:40–19:40 Migotanie przedsionków – udar mózgu. Co nowego i co ważne?
(sesja sponsorowana firmy Pfizer)

 1. Skuteczność i bezpieczeństwo trombektomii mechanicznej w ostrym udarze mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków. (30 min) Anetta Lasek-Bal
 2. Szczególnie trudna populacja chorych z migotaniem przedsionków, chorzy onkologiczni. Jak optymalnie prowadzić u nich antykoagulację. (30 min) Anetta Undas
 3. Chory z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych. Jak prowadzić uprofilaktykę udaru mózgu? (30 min) Maria Trusz-Gluza
 4. Doustna antykoagulacja (OAC) - czy stosować u wszystkich pacjentów z migotaniem przedsionków? (30 min) Beata Średniawa

 

SOBOTA, 17.12.2022 r.

9:00–10:00 Kontrowersje w terapii nadciśnienia tętniczego - debata
(sesja sponsorowana firmy Servier Polska)
Prowadzący: Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski

 1. Beta-adrenolityki – czy powinny być „wyżej” w schemacie terapii hipotensyjnej? (30 min) 
 2. Czy jest jeszcze miejsce na monoterapię nadciśnienia tętniczego? (30 min)

10:00-10:10 Przerwa techniczna

10:10–11:10 Analogi – GLP-1 w kardiologii i diabetologii
(sesja sponsorowana firmy Novo Nordisk Pharma)
Prowadzący: Zbigniew Kalarus

 1. Chory z cukrzycą i miażdżycą – opinia diabetologa. (25 min) Grzegorz Dzida
 2. Chory kardiologiczny z otyłością – opinia kardiologa. (25 min) Grzegorz Gajos
 3. Dyskusja (10 min)

11:10–11:15 Przerwa techniczna

11:15–12:15 Nowe perspektywy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń lipidowych
Prowadzący: Bogusław Okopień, Jacek Kowalczyk

 1. Diagnostyka i leczenie dyslipidemii - implikacje obowiązujących rekomendacji. (30 min) Witold Streb
 2. Kumaby, a może inclisiran? – różnice, podobieństwa oraz możliwości zastosowania w codziennej praktyce. (30 min) Bogusław Okopień

12:15–12:30 Przerwa techniczna

12:30–13:30 Empagliflozyna w pełnym spektrum niewydolności serca
(sesja sponsorowana firmy Boehringer Ingelheim)
Prowadząca: Beata Średniawa

 1. u pacjentów z HFrEF. (30 min) Zbigniew Kalarus
 2. u pacjentów z HFpEF. (30 min) Beata Średniawa

13:30–14:30 Przerwa techniczna

14:30-15:00 Badanie FOURIER OLE – i niżej i im szybciej tym lepiej
(sesja sponsorowana firmy Amgen)

Prowadzący: Zbigniew Kalarus
Prelegent: Witold Streb

15:00-15:10 Przerwa techniczna

15:10–16:40 Okluzja uszka lewego przedsionka – wciąż rozwijająca się terapia
Prowadzący: Grzegorz Smolka, Marcin Demkow, Witold Streb

 1. Czy powinniśmy częściej wykorzystywać LAAC w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków? (20 min) Grzegorz Smolka
 2. Skrzeplina w uszku lewego przedsionka – przeciwwskazanie czy wskazanie do zamknięcia uszka lewego przedsionka? (20 min) Tomasz Podolecki
 3. Wykorzystanie EchoNavigatora w monitorowaniu zabiegów LAAC. (20 min) Witold Streb
 4. Pacjent po zabiegu LAAC – farmakoterapia pozabiegowa, monitorowanie efektów, postępowanie w przypadku PDL i DRT. (20 min) Marcin Demkow
 5. Dyskusja

16:40–16:50 Przerwa techniczna

16:50–17:20 Dapagliflozyna w leczeniu niewydolności serca niezależnie od frakcji wyrzutowej LV. Status na dzisiaj. Jacek Kowalczyk  

17:20–17:30 Przerwa techniczna

17:30–18:45 Chory z niedokrwienną niewydolnością serca z niską frakcją wyrzutową z wielonaczyniową chorobą wieńcową
Prowadzący: Jacek Kowalczyk, Tomasz Hrapkowicz

 1. Cewnikować czy może nie cewnikować ? – oto jest pytanie dla współczesnej kardiologii inwazyjnej. (30 min) Jacek Kowalczyk
 2. Operować czy nie operować ? – czyli o dylematach w rewaskularyzacji chirurgicznej. (30 min) Tomasz Hrapkowicz
 3. Debata na temat optymalnego postępowania w tej szczególnie trudnej populacji chorych.

Certyfikat Infarma

Grantodawca Programu Edukacyjnego

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsorzy

Program edukacyjny

Co nowego
w farmakoterapii?
I nie tylko